5. Comunicat Junta Electoral

Comunicat a tots els socis del Club d’Aeromodelisme ARC Sant Cugat

 Benvolguts socis,

D´acord amb el plaç per a la presentació de candidatures que finalitzava el passat dia 9 de juny a les 24:00, us comuniquem que la única candidatura presentada es l’encapçalada pel Sr. Xavier Torradas.

Si bé també us informem que inicialment també es va presentar una candidatura encapçalada pel Sr. Francisco Valenzuela, si bé el dia 8 de Juny va comunicar la seva renúncia.

Per tant, la candidatura del Sr. Xavier Torradas, al ser la única presentada dins del plaç establert, queda constituïda automàticament com a nova Junta Directiva del Club.

Des de la Junta Electoral, notificar-vos, per tant, la finalització del procés electoral i informar-vos que la nova Junta està constituïda per:

·         F.Xavier Torradas com a President ( soci nº 258 )

·         Miquel Baldi com a Vicepresident ( soci nº 2 )

·         Maurici Zara com a Secretari ( soci nº 339 )

·         Jaume Fontanet com a Tresorer ( soci nº 162 )

·         Francesc A. Mora com a Vocal ( soci nº 1)

El President de la Junta Electoral

Joan Galles Artigues