Reglamentació Bàsica

Regles Bàsiques pels pilots d’aeromodels

  1. La preferència es sempre pels avions doncs requereixen de tota la pista per enlairar-se i per l’aterratge, pero no així quan estan en vol.
  2. El vol de dron de carreres amb FPV només pot realitzar-se quan al camp de vol no hi hagi altres aeronaus en vol i sempre d’acord amb els altres pilots. S’està estudiant el habilitar una zona especial per a drons FPV.
  3. En cap cas es podran colocar obstacles en la zona de vol per evitar incidents i accidents de les aeronaus.
  4. Els dissabtes i els diumenges pel matí no es poden volar drons en FPV ni helicòpters 3D extrem, salvat autorització expressa dels membres de la Junta i tenint aquests la potestat de anular l’autorització en qualsevol moment.
  5. Cal esser responsables a la fi d’evitar incidents desagradables i coordinar amb altres pilots d’aeronaus la manera d’actuar en tots els casos.
  6. En qualsevol cas l’orde de prioritat es:

6.1- Avions en enlairament o aterratge o emergència per parada de motor o en  instrucció de vol per qualsevol de les aeronaus.

6.2- Helicòpters en vol normal, atenent que requereix de major concentració i control que els avions en vol i en aquest cas l’helicòpter preval sobre els altres aeromodels salvat el cas explicat en el punt 1. Quedan exclosos els vols 3D.

6.3-Drons, que per la seva capacitat i facilitat de vol i control son el que han  d’estar mes atents a les evolucions dels altres aeromodels i evitar interferir en la seva trajectòria.

  • L’incompliment d’aquesta normativa o d’altres del Club implicarà expedientar al pilot i la seva possible expulsió.

  Els drons i helicòpters en estacionari son un obstacle per a la resta de les aeronaus, en especial pels avions en les maniobres d’enlairament i aterratge i cal que per tant no facin esperes en mig de la pista. Si cal fer un estacionari, aquest cal fer-ho en la zona habilitada mes propera al pilot i mantenint les condicions de seguretat per a ell i les altres aeronaus. En el cas de que es faci FPV es obligatori, segons la legislació actual, que un segon pilot o acompanyant estigui atent a les evolucions del pilot per advertir-lo en tot moment si calgués.

  També cal recordar que estem dintre del ATZ de Sabadell i per tant hi ha aeronaus, en especial Helicòpters tripulats que passen per sobre del camp i ell tenen tot el dret i preferència per fer-ho. Per tant la màxima alçada quedarà restringida a 120 metres per a totes les aeronaus a radiocontrol com a mesura d’evitar incidents que puguin acabar clausurar el camp de vol.

            VOLAR AMB PRUDENCIA i RESPECTE PELS ALTRES ES BÀSIC

Aquestes normes estan sotmeses a canvis per part de la Junta Directiva i l’Assemblea General.